Om Söderby Karlsäng

Söderby Karlsäng är känt för att vara ett välordnat, lugnt och trivsamt fritidshusområde. Vi fastighetsägare är stolta över detta och är angelägna om att  även fortsättningsvis värna om den fina miljön och vårda området efter bästa förmåga.

Under våren 1969 bildades föreningen som då bestod av en vägförening och en tomtägarförening. 1999 slogs dessa föreningar ihop och till en förening, Söderby Karlsängs Vägförening. Som fastighetsägare är man automatiskt medlem i föreningen. Som medlem i föreningen betalar man en årsavgift som används till underhåll och andra driftskostnader.

Vår förening består av 106 st fastigheter, varav ca 6 st är permanentboende och ett flertal halvtidsboende. Två av våra fastighetsägare har ägt sina fastigheter sen start 1969. 

Varje fastighet i föreningen har tilldelats en båtplats, med eller utan bom. Bommarna har monterats med gemensam insats av föreningens medlemmar och bekostats av den enskilde fastighetsägaren som tilldelats båtplatsen.

År 2000 skänkte en fastighetsägare sin stuga från 1969 till föreningen som vi idag använder som föreningshus. Där har vi våra möten och andra sammankomster t.ex. midsommarfirande och andra aktiviteter.

Våra anläggningar och våra allmänningar som vi äger tillsammans underhåller vi bland annat på våra  arbetsdagar, två per år. Vi avslutar arbetsdagen med att tillsammans inta en enklare förtäring.

2017 påbörjades indragning av fiber i området. Våren 2019 har de fastighetsägare som valt fiber anslutna till fibernätet.

Och till sist. 
I området har vi hastighetsbegränsning på max 30 km som vi vill att alla respekterar när man kör på våra vägar. 

Har du fler frågor eller är mer intresserad av vårt område kan du kontakt oss 

Styrelsen